PIT heeft gewerkt voor:

Kopie van PIT Klanten logos 7 (1)

Via partners werkten we voor:

Digitale transformaties | ERP Implementatie | procesverbetering | Digitaal werken
Yves Kessener

Yves Kessener

Business Improvement Lead Teledyne DALSA

"Onze processen, informatiebehoeftes en systemen sloten niet meer optimaal op elkaar aan. Daardoor konden we niet effectief en efficiënt werken. En niet snel genoeg reageren op veranderende omstandigheden. Dat belemmerde het realiseren van onze strategische bedrijfsdoelstellingen.

 
PIT heeft helder inzicht gegeven in de huidige manier van werken en de tekortkomingen daarin. Daardoor kregen alle betrokkenen hetzelfde beeld van de situatie. En konden we van daaruit met PIT werken aan een betere organisatie van werkprocessen, informatiestromen en systemen. Hiervoor is een stappenplan met budgetindicatie opgeleverd, zodat we daarmee het verdere verbeterprogramma kunnen optuigen.
 
Het traject is zeer prettig verlopen. PIT neemt initiatief op het proces én de planning. En de methodiek zorgt voor een transparant proces, zonder poespas. Met een fijne balans tussen analyse en actie.
De snelheid waarmee de complexiteit van ons bedrijfsproces is ontrafeld, verbanden werden gelegd en de vinger op de zere plekken werd gelegd is indrukwekkend."
Jolanda van Zanen | Masterclass Effectief digitaliseren in de Maakindustrie

Jolanda van Zanen

Directeur BAM Infra Energie & Water bv

"PIT is in staat een gedegen visie te vormen en deze te vertalen naar concrete stappen. PIT vervult verschillende rollen, van ontwerper/architect tot projectmanager (ze zijn denkers én doeners). Hierdoor kunnen resultaten snel gerealiseerd worden wat dan ook snel tot successen leidt in de bedrijfsvoering. Ik heb erg prettig samengewerkt met PIT."

Henk Broeders | Masterclass Effectief digitaliseren in de Maakindustrie

Henk Broeders

Voormalig directievoorzitter Jaarbeurs en Corporate Vice President Capgemini

"Ik 'recommend' PIT graag. Ik heb ervaren hoe PIT een zeer complex en lastig programma (volledige vernieuwing van het complete ICT landschap van een middelgrote organisatie, na jaren van stilstand) onder controle brengt en onder controle houdt. Niet alleen in financiële zin maar ook inhoudelijk. En belangrijker nog ook in doorlooptijd. PIT doet dat door een en ander realistisch te benaderen, vanuit een degelijke basis aan ICT-kennis en vaardigheden, maar ook vanuit een grote betrokkenheid bij de betrokken onderneming.
Daarnaast heb ik ervaren dat het prettig samenwerken is met PIT."

bam-1

Business Change Manager BAM

Over de Digital Activation Workshop die we voor het MT+ hebben verzorgd

 "Een verfrissende en waardevolle aanpak om digitalisering te versnellen!

Binnen BAM Infra Connect zijn er mooie initiatieven rond digitalisering. En het gaat snel! Soms té snel voor onze medewerkers. De verschillen in begrip, draagvlak en daadkracht zorgden voor de uitdaging hoe de strategische ambitie rond digitalisering integraal aan te pakken. Het accelereren van digitalisering is namelijk een speerpunt voor BAM Infra Connect.

Met de Digital Activation Workshop van PIT digitale transformaties / Management of Change Coöperatie zijn we erin geslaagd om hierin de eerste stappen te zetten. De aanpak van deze combinatie van expertises in digitalisering en verandering is verfrissend anders!

De veranderkundige inbedding geeft de workshop een veel grotere impact. Zo is in het voortraject een aantal van onze mensen begeleid bij het formuleren en delen van hun succesverhalen en bij het genereren van concrete ideeën met ambitie. Ook is een groep young professionals betrokken en begeleid. Zij zijn aan de workshop voor MT-leden toegevoegd om de verandering en innovatie te prikkelen en te omarmen.

Door deze voorbereidingen konden de deelnemers tijdens de workshop in co-creatie aan het werk met concrete digitaliseringsideeën die waarde toevoegen voor onze organisatie.

Het resultaat is dan ook dat de doelstelling van de workshop ruimschoots is behaald: de digitalisering kan versneld worden!"

jaarbeurs

Albert Arp - CEO Jaarbeurs Holding

Over de periode dat wij de rol van Architect en Programmamanager digitale integratie & transformatie vervulden

"Als belangrijke adviseur en facilitator van onze Chief Digital Officer heb ik PIT gezien als betrokken en gemotiveerde professionals. Het schakelen op nieuwe informatiebehoeften van de directie op strategische ICT investeringen en projecten doen ze adequaat en snel. Communicatief is PIT ook goed. Daarnaast gewoon ook leuke mensen.

PIT heeft bij Jaarbeurs een ingrijpend digitaliseringstraject mede-vormgegeven, opgezet én begeleid, waarbij PIT de directie comfort mbt control kon geven over time, budget en risks. Door hun betrokkenheid is er een solide basis gelegd voor vergaande digitalisering van de bedrijfsvoering, waarmee de klant-focus, de efficiëntie en de flexibiliteit van de organisatie verder verbeterd kunnen worden. Namens Jaarbeurs kijk ik terug op een vruchtbare samenwerking met PIT."

Scroll naar boven