PIT heeft gewerkt voor:

PIT klanten logos

Via partners werkten we voor:

Digitale transformaties | ERP Implementatie | procesverbetering | Digitaal werken
Jolanda van Zanen | Masterclass Effectief digitaliseren in de Maakindustrie

Jolanda van Zanen

Directeur BAM Infra Energie & Water bv

"Ruurd is in staat een gedegen visie te vormen en deze te vertalen naar concrete stappen. Hij vervult verschillende rollen, van ontwerper/architect tot projectmanager (hij is denker én doener). Hierdoor kunnen resultaten snel gerealiseerd worden wat dan ook snel tot successen leidt in de bedrijfsvoering. Ik heb erg prettig samengewerkt met Ruurd."

bam-1

Business Change Manager BAM

Over de Digital Activation Workshop die we voor het MT+ hebben verzorgd

Een verfrissende en waardevolle aanpak om digitalisering te versnellen!

Binnen BAM Infra Connect zijn er mooie initiatieven rond digitalisering. En het gaat snel! Soms té snel voor onze medewerkers. De verschillen in begrip, draagvlak en daadkracht zorgden voor de uitdaging hoe de strategische ambitie rond digitalisering integraal aan te pakken. Het accelereren van digitalisering is namelijk een speerpunt voor BAM Infra Connect.

Met de Digital Activation Workshop van PIT digitale transformaties / Management of Change Coöperatie zijn we erin geslaagd om hierin de eerste stappen te zetten. De aanpak van deze combinatie van expertises in digitalisering en verandering is verfrissend anders!

De veranderkundige inbedding geeft de workshop een veel grotere impact. Zo is in het voortraject een aantal van onze mensen begeleid bij het formuleren en delen van hun succesverhalen en bij het genereren van concrete ideeën met ambitie. Ook is een groep young professionals betrokken en begeleid. Zij zijn aan de workshop voor MT-leden toegevoegd om de verandering en innovatie te prikkelen en te omarmen.

Door deze voorbereidingen konden de deelnemers tijdens de workshop in co-creatie aan het werk met concrete digitaliseringsideeën die waarde toevoegen voor onze organisatie.

Het resultaat is dan ook dat de doelstelling van de workshop ruimschoots is behaald: de digitalisering kan versneld worden!

Henk Broeders | Masterclass Effectief digitaliseren in de Maakindustrie

Henk Broeders

Voormalig directievoorzitter Jaarbeurs en Corporate Vice President Capgemini

"Ik 'recommend' Ruurd graag. Ik heb ervaren hoe Ruurd een zeer complex en lastig programma (volledige vernieuwing van het complete ICT landschap van een middelgrote organisatie, na jaren van stilstand) onder controle brengt en onder controle houdt. Niet alleen in financiële zin maar ook inhoudelijk. En belangrijker nog ook in doorlooptijd. Hij doet dat door een en ander realistisch te benaderen, vanuit een degelijke basis aan ICT-kennis en vaardigheden, maar ook vanuit een grote betrokkenheid bij de betrokken onderneming.
Daarnaast heb ik ervaren dat het prettig samenwerken is met Ruurd."

jaarbeurs

Albert Arp - CEO Jaarbeurs Holding

Over de periode dat wij de rol van Architect en Programmamanager digitale integratie & transformatie vervulden

Als belangrijke adviseur en facilitator van onze Chief Digital Officer heb ik Ruurd gezien als betrokken en gemotiveerde professional. Het schakelen op nieuwe informatiebehoeften van de directie op strategische ICT investeringen en projecten kan hij adequaat en snel. Communicatief is Ruurd ook goed. Daarnaast gewoon ook een leuke vent.

Hij heeft bij Jaarbeurs een ingrijpend digitaliseringstraject mede-vormgegeven, opgezet én begeleid, waarbij hij de directie comfort mbt control kon geven over time, budget en risks. Door zijn betrokkenheid is er een solide basis gelegd voor vergaande digitalisering van de bedrijfsvoering, waarmee de klant-focus, de efficiëntie en de flexibiliteit van de organisatie verder verbeterd kunnen worden. Namens Jaarbeurs kijk ik terug op een vruchtbare samenwerking met Ruurd.

Scroll naar boven