• Eerder werkten met PIT

Eerder werkten met PIT


BAM

Business Change Manager BAM Infra Connect, juli 2017
Over de Digital Activation Workshop die ik voor het MT+ heb verzorgd:

"Een verfrissende en waardevolle aanpak om digitalisering te versnellen!
Binnen BAM Infra Connect zijn er mooie initiatieven rond digitalisering. En het gaat snel! Soms té snel voor onze medewerkers. De verschillen in begrip, draagvlak en daadkracht zorgden voor de uitdaging hoe de strategische ambitie rond digitalisering integraal aan te pakken. Het accelereren van digitalisering is namelijk een speerpunt voor BAM Infra Connect.
Met de Digital Activation Workshop van PIT digitale transformaties / Management of Change Coöperatie zijn we erin geslaagd om hierin de eerste stappen te zetten. De aanpak van deze combinatie van expertises in digitalisering en verandering is verfrissend anders!
De veranderkundige inbedding geeft de workshop een veel grotere impact. Zo is in het voortraject een aantal van onze mensen begeleid bij het formuleren en delen van hun succesverhalen en bij het genereren van concrete ideeën met ambitie. Ook is een groep young professionals betrokken en begeleid. Zij zijn aan de workshop voor MT-leden toegevoegd om de verandering en innovatie te prikkelen en te omarmen.
Door deze voorbereidingen konden de deelnemers tijdens de workshop in co-creatie aan het werk met concrete digitaliseringsideeën die waarde toevoegen voor onze organisatie.
Het resultaat is dan ook dat de doelstelling van de workshop ruimschoots is behaald: de digitalisering kan versneld worden!
_____

JaarbeursHenk Broeders, november 2015, Directievoorzitter Jaarbeurs
Over de periode dat ik de rol van Architect en Programmamanager digitale integratie & transformatie vervulde:

"Ik 'recommend' Ruurd graag.
Ik heb ervaren hoe Ruurd een zeer complex en lastig programma (volledige vernieuwing van het complete ICT landschap van een middelgrote organisatie, na jaren van stilstand) onder controle brengt en onder controle houdt. Niet alleen in financiële zin maar ook inhoudelijk. En belangrijker nog ook in doorlooptijd. Hij doet dat door een en ander realistisch te benaderen, vanuit een degelijke basis aan ICT-kennis en vaardigheden, maar ook vanuit een grote betrokkenheid bij de betrokken onderneming.
Daarnaast heb ik ervaren dat het prettig samenwerken is met Ruurd."
_____

JaarbeursAlbert Arp, december 2016, Algemeen Directeur/CEO Jaarbeurs Holding
Over de periode dat ik de rol van Architect en Programmamanager digitale integratie & transformatie vervulde:

"Als belangrijke adviseur en facilitator van onze Chief Digital Officer heb ik Ruurd gezien als betrokken en gemotiveerde professional. Het schakelen op nieuwe informatiebehoeften van de directie op strategische ICT investeringen en projecten kan hij adequaat en snel. Communicatief is Ruurd ook goed. Daarnaast gewoon ook een leuke vent.
Hij heeft bij Jaarbeurs een ingrijpend digitaliseringstraject mede-vormgegeven, opgezet én begeleid, waarbij hij de directie comfort mbt control kon geven over time, budget en risks. Door zijn betrokkenheid is er een solide basis gelegd voor vergaande digitalisering van de bedrijfsvoering, waarmee de klant-focus, de efficiëntie en de flexibiliteit van de organisatie verder verbeterd kunnen worden. Namens Jaarbeurs kijk ik terug op een vruchtbare samenwerking met Ruurd."
_____

Alexander van Dijk, januari 2017, Commercieel Manager Innovadis
Over de periode dat ik de rol van Architect en Programmamanager digitale integratie & transformatie vervulde:
"Innovadis heeft de kans gekregen om mee te werken aan de megaklus die Ruurd vanuit Jaarbeurs heeft begeleid, waarbij hij het overzicht heeft gehad- en gehouden tijdens een zeer complexe fusie van meerdere IT landschappen. Ik heb Ruurd ervaren als een zeer capabele persoon die uitdagende IT vraagstukken kan vertalen naar pragmatische oplossingen zodat iedereen het blijft begrijpen. Ik hoop dan ook in de toekomst vaker met hem samen te mogen werken."