• Het verloop

Het verloop

Een succesvol digitaal transformatietraject verloopt volgens een vaste structuur, in 4 fases. De onderlinge volgorde van deze fases is altijd gelijk, maar ze kunnen deels parallel verlopen. De doorlooptijd, inhoud en intensiteit van de fases verschilt per transformatietraject, afhankelijk van de specifieke situatie.

Aanpak digitale transformatie
Klik voor een grote weergave.


Tijdens de Initiatiefase wordt het transformatietraject opgestart en gericht. Er worden randvoorwaarden geformuleerd, kaders gesteld, plannen gemaakt en acties uitgezet om de minimaal benodigde basisvoorzieningen en competenties beschikbaar te krijgen. Het opstellen van het Digital Transformation Plan behoort tot deze fase.

De activiteiten tijdens de Digitaal fundament fase zijn gericht op het werkelijk verkrijgen of realiseren van de benodigde competenties en fundamentele voorzieningen. Hier wordt letterlijk het fundament gelegd voor het verdere transformatietraject.

Nadat het transformatietraject is gericht en het fundament is gelegd wordt tijdens de Improvement fase nieuwe digitale ondersteuning toegevoegd, waardoor de organisatie steeds verder digitaliseert en verbetert. Hoewel tijdens de Digitaal fundament fase ook digitale ondersteuning kan worden toegevoegd, maakt de focus het grote verschil tussen de fases. Nieuwe digitale ondersteuning kan pas tot echt vruchtbare resultaten leiden als het fundament aanwezig is. Verder geldt dat nieuwe initiatieven veel makkelijker gerealiseerd kunnen worden wanneer er een fundament ligt waarop gebouwd kan worden.

De laatste fase is eigenlijk niet een fase, maar een continue staat waarin de organisatie zich bevindt: de Continuous improvement fase. Bij een organisatie in deze staat is digitaal denken - de continue focus op verbetering van de bedrijfsprestaties via digitalisering - business as usual. Het feitelijke digitaal transformatietraject is afgerond; verdere transformatie is geen project of programma meer, maar een continu-proces wat volledig geïncorporeerd is binnen de organisatie.