• Digital Opportunity Scan

Je Kansen - Digital Opportunity Scan

Welke kansen liggen er voor jouw business wanneer digitale technologie wordt toegepast. Het verzilveren van deze kansen is een belangrijk onderdeel van het plan.

Met de Digital Opportunity Scan wordt uw organisatie doorgelicht specifiek gericht op kansen voor de toepassing van digitale technologieën. De huidige bedrijfsvoering, producten, diensten en werkprocessen zijn hierbij het uitgangspunt. Met de scan wordt bekeken welke elementen van de huidige bedrijfsvoering digitaal ondersteund kunnen worden. 

De Digital Opportunity Scan geeft antwoord op vragen als:

  • Welke bedrijfsprocessen en elementen van de bedrijfsvoering kunnen ondersteund worden met digitale technologie?
  • Hoe zou deze digitale ondersteuning eruit zien?
  • Welke impact zou de digitale ondersteuning op de huidige bedrijfsvoering hebben, wat betreft processen, organisatie en systemen?
  • Welke impact zou de implementatie van de digitale ondersteuning hebben, op het vlak van kosten, complexiteit en verandering.
Het resultaat van de Digital Opportunity Scan wordt geleverd in een rapportage die mondeling aan u wordt toegelicht. Verder kunnen deze resultaten als input dienen voor een Digital Transformation Plan.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.