• Digital Opportunity Scan

Digital Opportunity Scan

Is het voor u onduidelijk waar er binnen uw organisatie mogelijkheden liggen voor digitale transformatie?

U bent doordrongen van het feit dat de transformatie tot digitale organisatie noodzakelijk is, maar u vindt het moeilijk om te bepalen waar precies de mogelijkheden hiervoor liggen. Dan geeft de Digital Opportunity Scan u inzicht in de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Met de Digital Opportunity Scan wordt uw organisatie doorgelicht specifiek gericht op kansen voor de toepassing van digitale technologieën. De huidige bedrijfsvoering, producten, diensten en werkprocessen zijn hierbij het uitgangspunt. Met de scan wordt bekeken welke elementen van de huidige bedrijfsvoering digitaal ondersteund kunnen worden. Hierbij wordt het best practice model, dat hier wordt toegelicht, als leidraad gebruikt.

De Digital Opportunity Scan geeft antwoord op vragen als:

  • Welke bedrijfsprocessen en elementen van de bedrijfsvoering kunnen ondersteund worden met digitale technologie?
  • Hoe zou deze digitale ondersteuning eruit zien?
  • Welke impact zou de digitale ondersteuning op de huidige bedrijfsvoering hebben, wat betreft processen, organisatie en systemen?
  • Welke impact zou de implementatie van de digitale ondersteuning hebben, op het vlak van kosten, complexiteit en verandering.
Het resultaat van de Digital Opportunity Scan wordt geleverd in een rapportage die mondeling aan u wordt toegelicht. Verder kunnen deze resultaten als input dienen voor een Digital Transformation Plan.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.