• PIT Digitale transformaties

Helder in Digitale Transformatie

Digitale Transformatie:
Wat dan?
Hoe dan?
Waar dan?
Lastig?

PIT digitale transformaties helpt u met de antwoorden.


Wij begeleiden conventionele organisaties die willen deelnemen aan de gedigitaliseerde maatschappij. We ontwerpen en begeleiden de transformatie die nodig is om nieuwe technologieën te kunnen integreren en de voordelen ervan te benutten. De transformatie is erop gericht dat uw organisatie zich laat meevoeren op de digitale stroom.

Bekijk de visualisatie van Digitale Transformatie volgens PIT, met toelichting.

Door digitalisering wordt uw organisatie meer wendbaar en het krijgt meer innovatiekracht. U kunt klantgerichter en efficiënter werken en uw organisatie wordt beter bestand tegen disruptie. Data zal het fundament vormen van uw gedigitaliseerde bedrijfsvoering.

De transformatie richten en sturen we met het

Digital Transformation Plan Digital Transformation Plan - lees meer

Hierin leggen we de ambities, doelen en kaders vast. Zowel technisch als met betrekking tot de organisatie en de business. Het plan geeft richting, maar de precieze route bepalen we onderweg. Hierdoor creëren we focus, maar houden we ruimte voor nieuwe ideeën.

De input voor het plan halen we op met 3 verschillende analyses.

Digital Opportunity ScanDigital Opportunity Scan - lees meer

Levert inzicht in de kansen voor toepassing van digitale technologie in ketenprocessen, klantgerichte processen en interne werkprocessen.

Digital Readiness ScanDigital Readiness Scan - lees meer

Bekijkt in hoeverre de technologische en organisatorische randvoorwaarden binnen de organisatie aanwezig zijn om het transformatietraject te dragen.

Digital Scenario Study Digital Scenario Study - lees meer

Schetst een gedragen beeld van de eisen die in de nabije toekomst aan de organisatie gesteld worden vanuit de digitale ontwikkelingen in de eigen sector en in de maatschappij in het algemeen.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Download onze visuele propositie (pdf)
Download de Klantcase (pdf)